Mokėsi teikti pirmąją pagalbą

Plungės Saulės gimnazijoje lapkričio 29 d. per 7 pamoką vyko Pirmosios medicininės pagalbos mokymai. Organizatorius – mokytojas Vaidotas Račkauskas. Dalyvavo II – III klasių 25 mokinių grupė. Mokymus vedė Visuomenės sveikatos biuro specialistė Birutė Burbienė.

Mokiniai susipažino su bendrosiomis pirmosios medicininės pagalbos taisyklėmis. Jie buvo išmokyti, kad, prieš suteikiant pirmąją pagalbą, reikia įvertinti situaciją ir įsitikinti, kad tai daryti saugu. Jei situacija yra pavojinga gelbėtojo gyvybei ar sveikatai, pavyzdžiui, kelia pavojų pravažiuojantis transportas, griūvantys, krentantys objektai, gaisras, elektra, kenksmingos medžiagos, nukentėjusysis yra agresyvus, galite užsikrėsti infekcine liga, pirmiausia reikia užsitikrinti savo saugumą, kad beprasmiškai pats nežūtų, po to patraukti nukentėjusį žmogų iš pavojingos vietos. Suteikiant pirmąją pagalbą labai svarbu įvertinti nukentėjusiojo būklę: kas atsitiko, kiek ir kokių yra pažeidimų, kokia pagalba reikalinga ir tada numatyti savo veiksmų seką. Pirmąją pagalbą reikia suteikti kuo skubiau, stiprų kraujavimą stabdyti nedelsiant, prieš kviečiant greitąją medicininę pagalbą. Kitais atvejais kviesti pagalbą telefonu 112, pagalbą reikia teikti nuolat iki medikų atvykimo, nepalikti nukentėjusiojo be priežiūros, savo veiksmais stengtis nepabloginti nukentėjusiojo būklės. Visuomenės sveikatos biuro specialistė Birutė Burbienė paaiškino mokiniams, kad, jei nukentėjusysis sužalotas keliose vietose, pirmąją pagalbą pradėti teikti nuo to sužalojimo, kuris yra pavojingiausias gyvybei (pavyzdžiui, stipraus kraujavimo stabdymo, gaivinimo, žaizdų tvarstymo, imobilizavimo). Jei yra daug nukentėjusiųjų, pirmiausia pagalbą teikti tiems, kuriuos galima greičiausiai išgelbėti ir kurių gyvybei gresia didžiausias pavojus. Mokiniai perspėti, kad teikiant pirmąją pagalbą savo saugumui užtikrinti visada reikia  naudoti gumines pirštines. Bendrosios nukentėjusiųjų transportavimo taisyklės: visais atvejais geriausia transportuoti specializuotu transportu, vežti nepritaikytu transportu galima tik tuo atveju, jei tai nepablogins nukentėjusiojo būklės. Draudžiama transportuoti, jei nukentėjusysis nesąmoningas, šoko būklės, jam sutriko kvėpavimas, širdies veikla ar prasideda klinikinė mirtis. Mokiniai supažindinti, kaip teisingai reaguoti įvykus nelaimei: juk žmogaus gyvybės išsaugojimą dažnai lemia pirmosiomis minutėmis suteikta tinkama pagalba ir laiku pradėtas gaivinimas, paaiškinta, kad, sustojus širdžiai ir pradėjus žmogų gaivinti greičiau kaip per 4 minutes, pavyksta išgelbėti net iki 50 % nukentėjusiųjų.

Pasidalinkite įrašu

Share on facebook
Share on email
Share on telegram
Share on linkedin
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Trečia pamoka 9:50 – 10:35
 • Ketvirta pamoka 10:55 – 11:40
 • Penkta pamoka 12:00 – 12:45
 • Šešta pamoka 12:55 – 13:40
 • Septinta pamoka 13:50 – 14:35
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Klasės valandėlė 9:45 – 10:15
 • Trečia pamoka 10:20 – 11:05
 • Ketvirta pamoka 11:25 – 12:10
 • Penkta pamoka 12:30 – 13:15
 • Šešta pamoka 13:25 – 14:10
 • Septinta pamoka 14:20 – 15:05
Skip to content