Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Birutė Burbienė

Darbo laikas: pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais, 7:30 – 15:00

Sveikatos priežiūros specialistė:

 • organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.
 • Ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius.
 • Ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus.
 • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas.
 • Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą, jos įgūdžių formavimą.
 • Teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.
 • Teikia konsultacinę pagalbą komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros pamokų grupes. Derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdama į jų sveikatos būklę.
 • Kaupia informaciją apie profilaktinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus.
 • Užtikrina asmens sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijų mokiniams įgyvendinimą.
 • Tvarko medicininius dokumentus, kaupia ir savo veikloje taiko metodinę medžiagą sveikatos klausimais.
 • Analizuoja mokinių sveikatos sergamumo rodiklius.
 • Teikia pirmąją pagalbą.
 • Bendradarbiauja su asmens sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba.
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Trečia pamoka 9:50 – 10:35
 • Ketvirta pamoka 10:55 – 11:40
 • Penkta pamoka 12:00 – 12:45
 • Šešta pamoka 12:55 – 13:40
 • Septinta pamoka 13:50 – 14:35
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Klasės valandėlė 9:45 – 10:15
 • Trečia pamoka 10:20 – 11:05
 • Ketvirta pamoka 11:25 – 12:10
 • Penkta pamoka 12:30 – 13:15
 • Šešta pamoka 13:25 – 14:10
 • Septinta pamoka 14:20 – 15:05
Skip to content