Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Uždaviniai:

 • sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
 • ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 • organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą;
 • teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
 • padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
 • teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.).

Kilus klausimams – užbėkite į konsultaciją. Visų labai laukiame!

Konsultacijos teikiamos Karjeros centre  gimnazijos bibliotekoje.

Pirmadienį: 8.00 – 16:00 val.
Antradienį: 8.00 – 16:00 val.
Trečiadienį: 8.00 – 16.00 val.
Ketvirtadienį: 8.00 – 16:00 val.
Penktadienį: 8.00 – 16:00 val.

Karjeros specialistės Vitalija Grimalienė ir Irena Norgėlienė

Konsultacijoms prašome registruotis el. paštu: sauleslobynas@gmail.com

Aktualu stojantiesiems 2024 metais

Karjeros planavimas, pasirengimas studijoms:

 Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti www.lamabpo.lt

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema https://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras https://www.lmnsc.lt/

Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema www.mukis.lt

Orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje http://www.euroguidance.lt/

Būsimiems studentams, lyderiams http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/kur_studijuoti

Studijų kokybės vertinimo centras https://www.skvc.lt/default/lt/valuations

Valstybinis studijų fondas http://vsf.lrv.lt/

Švietimo mainų paramos fondas http://www.smpf.lt/lt/programos/europass

Nacionalinė švietimo agentūra https://www.nsa.smm.lt/egzaminai/

Lietuvos Respublikos  Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smsm.lrv.lt/

Naudodamiesi naujausiais karjeros valdymo informacijos šaltiniais pagilinsite žinias apie karjeros galimybes, išmoksite priimti geresnius karjeros sprendimus, planuoti savo karjeros žingsnius.

Filmukai apie karjeros planavimą http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/video

Laidų ciklo „Ateities profesija“ įrašai https://www.youtube.com/playlist?list=PL6149710D7E2CE7EF

Netiks TV laidos „Profesija“ https://www.youtube.com/results?search_query=Netiks+TV+laidos+%E2%80%9EProfesija%E2%80%9C

Aukštųjų mokyklų adresai:

 Universitetai

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA) https://www.lka.lt/nuolatines-bakalauro-studijos/

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM) https://www.ism.lt/?lang=1

Kauno technologijos universitetas (KTU)

https://stojantiesiems.ktu.edu/?_ga=2.267493774.1603031745.1537210186-2069863.1537210186

Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU) http://www.ksu.lt/

Klaipėdos universitetas (KU) https://www.ku.lt/

LCC tarptautinis universitetas (LCC) https://www.lcc.lt/lt/

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA) https://lmta.lt/lt/

Lietuvos sporto universitetas (LSU) https://www.lsu.lt/

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) https://lsmuni.lt/lt/naujienos/naujienos/startavo-naujoji-lsmu-svetaine.html

Mykolo Romerio universitetas (MRU) https://www.mruni.eu/lt/

Vilniaus dailės akademija (VDA) http://www.vda.lt/

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) https://www.vgtu.lt/

Vilniaus universitetas (VU) https://www.vu.lt/studijos/stojantiesiems

Vilniaus universiteto Šiaulių akademija (VUSA) https://www.sa.vu.lt/

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) http://www.vdu.lt/lt/

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija http://www.seminarija.lt/

Kolegijos

Alytaus kolegija (AK) https://alytauskolegija.lt/lt/?id=show&nr=110

Kauno kolegija (KK)  https://www.kaunokolegija.lt/

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (KMAIK) http://www.kmaik.lt/

Kauno technikos kolegija (KTK) http://www.ktk.lt/

Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK) https://www.kvk.lt/

Kolpingo kolegija (KOK) http://www.kolpingokolegija.lt/

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM) http://www.lajm.lt/

Lietuvos verslo kolegija (LTVK) https://www.ltvk.lt/

Marijampolės kolegija (MK) http://www.marko.lt/

Panevėžio kolegija (PK) http://panko.lt/

Socialinių mokslų kolegija (SMK) https://www.smk.lt/

Šiaulių valstybinė kolegija (ŠVK) https://www.svako.lt/lt

Šiaurės Lietuvos kolegija (ŠLK) http://www.slk.lt/

Šv. Ignaco Lojolos kolegija (ILK) https://www.ilk.lt/

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (TTVAM) https://www.ttvam.lt/lt/

Utenos kolegija (UK) http://www.utenos-kolegija.lt/

A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla (AVM) http://www.avm.lt/

Vilniaus dizaino kolegija (VDK) http://www.dizainokolegija.lt/lt/

Vilniaus kolegija (VK) https://www.viko.lt/ 

Vilniaus kooperacijos kolegija (VKK) https://www.vkk.lt/

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (VTDK) https://vtdko.lt/

Vilniaus verslo kolegija (VVK) http://www.kolegija.lt/

 

Studijos užsienyje

 Studijos ir karjera https://www.studinfo.lt/

Kalbų mokymas, studijos užsienyje ir paruošimas egzaminams https://www.kalba.lt/

Studijos užsienyje https://www.kastu.lt/

Studijos užsienyje http://www.fox.lt/

Profesijų klasifikatorius

Aukštosios mokyklos:

https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/SitePages/Noriu%20studijuoti.aspx?ss=da89e403-e032-47be-9ca8-a74f85639f03

Profesinės mokyklos:

https://www.aikos.smm.lt/mokytis/SitePages/Noriu%20mokytis.aspx?ss=0ac172f8-b1d0-4f4c-a583-bed02ab019f2

Stojamojo balo skaičiuoklė

http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle

https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/konkursinio-balo-skaiciuokle/

Galimybės jaunimui

Savanorystė  https://old.jrd.lt/savanoryste/jst

Projektas „Tikras žmogus“ http://www.tikraszmogus.lt/

Europos užimtumo tarnybų tinklas https://eures.ec.europa.eu/jobseekers_lt

Europos jaunimo informacijos tinklas http://www.zinauviska.lt/lt/

Vadovas tėvams, kaip padėti vaikui renkantis karjerą:

 http://www.smpf.lt/uploads/documents/docs/765_49d90e69e691ba42855c19b7d3ca8afc.pdf

Testai

Naudodamiesi naujausiais karjeros valdymo informacijos šaltiniais pagilinsite žinias apie save:

Kokios Tu spalvos? https://www.kurstoti.lt/s/5552/naujas-testas-kokios-tu-spalvos

Kas Jums svarbiausia? https://www.kurstoti.lt/s/5879/testas-atskleidziantis-kas-jums-svarbiausia

Testas darbo, karjeros krypties pasirinkimui https://www.cibonis.lt/lt/straipsniai/karjeros-testas/

Asmenybės testas https://charakteris.info/asmenybes-testas

Testas „Profesijų mozaika“ http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai/nauja-testas-profesiju-mozaika

Testas „Verslo ryklys“ http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai/testas-verslo-ryklys

Testai anglų kalba http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai/testai-anglu-kalba

Mobilumo kompetencijų kompasas http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai/nauja-testas-mobilumo-kompetenciju-kompasas

Karjeros valdymo kompetencijų klausimynas – tavo karjeros aitvaras http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai/nauja-testas-karjeros-aitvaras

Testas tėvams http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai/nauja-testas-tevams 

Asmenybės pagal MBTI testas http://charakteris.info

 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Trečia pamoka 9:50 – 10:35
 • Ketvirta pamoka 10:55 – 11:40
 • Penkta pamoka 12:00 – 12:45
 • Šešta pamoka 12:55 – 13:40
 • Septinta pamoka 13:50 – 14:35
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Klasės valandėlė 9:45 – 10:15
 • Trečia pamoka 10:20 – 11:05
 • Ketvirta pamoka 11:25 – 12:10
 • Penkta pamoka 12:30 – 13:15
 • Šešta pamoka 13:25 – 14:10
 • Septinta pamoka 14:20 – 15:05
Skip to content