Labas, trumpai papasakosiu, kodėl dirbu gimnazijoje. Man atrodo, kad
sprendimų ieškome tada, kai susiduriame su sunkumais, o atsakymų į klausimus
paieškas pradedame tada, kai užduodame klausimą. Atrodo elementaru, bet paprašyti
pagalbos nėra lengva, o kartais atrodo, kad susitvarkysime patys. Jausti ir kentėti mes
mokame vos gimę, o kaip su tuo susitvarkyti atsargiai, nesugriaunant savo krištolinio
trapumo pasaulio – žinių stokojame. Man rūpi mokinių bei mokytojų savijauta,
bendruomenės sklandus bendravimas, savalaikis ir efektyvus problemų sprendimas
bendradarbiaujant. Rūpi mokinys, jo aplinka bei bendruomenės mikroklimatas. Ir dar
labai rūpi, kas „išvagia“ gerą savijautą bei norą džiaugtis gyvenimu, todėl mielai
prisidedu prie tų „vagių“ paieškų, atpažinimo bei sulaikymo. Linkiu mums visiems
sklandaus bendradarbiavimo.
Pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai:
• Kreipiasi mokinys (gaunant tėvų/globėjų/rūpintojų sutikimą)
• Kreipiasi mokinio tėvai (globėjai/rūpintojai);
• Kreipiasi mokytojai (gavę tėvų, globėjų, rūpintojų sutikimą);
• Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadoje nurodžius psichologinės pagalbos
poreikį (specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, gaunamas tėvų
sutikimas).
• Prašo/įpareigoja Vaiko teisių apsaugos tarnyba, tėvams nesirūpinant vaiku.

Psichologės Kristinos Duobaitės – Petkuvienės
Darbo laikas gimnazijoje:
Antradienis: 8:30 – 16:00
Trečiadienis: 9:00 – 16:00
Ketvirtadienis: 8:30 – 15:30
Pietų pertrauka: 12:30 – 13:00

Kontaktai: kristinaduobaite@gmail.com / žinutė per Tamo dienyną

 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Trečia pamoka 9:50 – 10:35
 • Ketvirta pamoka 10:55 – 11:40
 • Penkta pamoka 12:00 – 12:45
 • Šešta pamoka 12:55 – 13:40
 • Septinta pamoka 13:50 – 14:35
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Klasės valandėlė 9:45 – 10:15
 • Trečia pamoka 10:20 – 11:05
 • Ketvirta pamoka 11:25 – 12:10
 • Penkta pamoka 12:30 – 13:15
 • Šešta pamoka 13:25 – 14:10
 • Septinta pamoka 14:20 – 15:05
Skip to content