„Kada nors knygos atėjimas pas žmogų bus prilygintas dieviškos ugnies pagrobimui – nes kuo mes ginsimės nuo tamsos ir smurto žvėrių, jei ne knyga, kuo šildom sugrubusią sielą, kieno, jei ne knygos šviesa mus vedė ir veda pasaulio ir mūsų pačių širdies labirintais? Keista, kad ligi šiol mes dar nepastatėm paminklo jai”, – rašė poetas Justinas Marcinkevičius.

Gimnazijos bibliotekos misija – švietimo, informacijos, mokymosi vieta su informacine ir technine baze, visapusiškai tenkinanti „Saulės” gimnazijos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla remianti ugdymo procesą, telkianti mokyklos bendruomenę bei sudaranti sąlygas ugdyti atsakingą, laisvą, dorą, sąmoningą, žingeidžią bei iniciatyvią asmenybę.

Gimnazijos bibliotekos fondą sudaro: 15768 egzemplioriai grožinės, metodinės, informacinės, mokslinės bei kitokios literatūros leidinių ir 25995 vienetai vadovėlių, prenumeruojami 7 pavadinimų periodiniai leidiniai.

Bibliotekos teikiamos paslaugos:                     

 • išduodama skaitytojams reikalinga literatūra; mokytojai ir mokiniai aprūpinami vadovėliais.  
 • Teikiama pagalba moksleiviams ir mokytojams, ieškantiems informacijos savišvietai, mokslui ir projektiniams darbams. 
 • Teikiama informacija pagal skaitytojų užklausas. 
 • Organizuojami kultūriniai renginiai ir parodos. 
 • Rūpinamasi kraštotyrinės medžiagos apie gimnaziją rinkimu ir sklaida. 
 • Bibliotekoje įdiegta MOBIS programa, sukurtas elektroninis bibliotekos spaudinių katalogas.
 • Skaitytojams įrengtos 4 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga. 

Bibliotekoje dirba:

Bibliotekininkė Irena Norgėlienė

Bibliotekininkė Nijolė Kazlauskienė

Bibliotekos darbo laikas:

Pirmadienį 8.00 – 19.30 val.
Antradienį 8.00 – 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 – 19.30 val.
Ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val.
Penktadienį 8.00 – 15.45 val.

Naudingos nuorodos

E-skaitymas
Šaltiniai
Žodynai ir enciklopedijos
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Trečia pamoka 9:50 – 10:35
 • Ketvirta pamoka 10:55 – 11:40
 • Penkta pamoka 12:00 – 12:45
 • Šešta pamoka 12:55 – 13:40
 • Septinta pamoka 13:50 – 14:35
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Klasės valandėlė 9:45 – 10:15
 • Trečia pamoka 10:20 – 11:05
 • Ketvirta pamoka 11:25 – 12:10
 • Penkta pamoka 12:30 – 13:15
 • Šešta pamoka 13:25 – 14:10
 • Septinta pamoka 14:20 – 15:05
Skip to content