Koordinacinės tarybos prioritetas – paveikus savivaldžios asmenybės ugdymas.

Metiniai veiklos tikslai:

1. Ugdyti asmenybę, gebančią išsikelti mokymosi tikslus, planuoti mokymąsi, kurti savo mokymosi aplinką ir tinkamas mokymosi strategijas, įsivertinti savo pasiekimus ir pažangą.

2. Tobulinti nuotolinio mokymo(si) kokybę, siekti išnaudoti nuotolinio mokymo galimybes.

Koordinacinės tarybos posėdžių planas

Posėdžių temaLaikasAtsakingas
Gimnazijos 2023 m. veiklos plano pristatymas. SausisD. Uščinienė
Ugdymo turinio atnaujinimas: patirtys, sprendimai, problemos.KovasB. Kaveckienė,
metodinių grupių pirmininkai
Mokymo priemonių poreikio 2023 m. aptarimas, prioritetų nustatymas.BalandisB. Kaveckienė, I. Norgėlienė,
metodinių grupių pirmininkai
NŠ, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, projektinės veiklos poreikis ir pasiūla 2023-2024 m. m.GegužėB. Kaveckienė, V. Grimalienė
Pasiūlymai 2023-2024 m. m. ugdymo planui.
Mokinio individualaus ugdymo plano pasirinkimo galimybės.
GegužėB. Kaveckienė,
metodinių grupių pirmininkai
I klasių mokinių lietuvių k., anglų k. ir matematikos žinių patikrinimų rezultatų analizė.LapkritisB. Kaveckienė,
metodinių grupių pirmininkai
Gimnazijos 2023 m. veiklos plano įgyvendinimo analizė: tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo analizė. GruodisD. Uščinienė, B. Kaveckienė, metodinių grupių pirmininkai
Gimnazijos veiklos, metodinės veiklos, kvalifikacijos tobulinimo prioritetai bei gairės 2024 m.GruodisD. Uščinienė, B. Kaveckienė
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Trečia pamoka 9:50 – 10:35
 • Ketvirta pamoka 10:55 – 11:40
 • Penkta pamoka 12:00 – 12:45
 • Šešta pamoka 12:55 – 13:40
 • Septinta pamoka 13:50 – 14:35
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Klasės valandėlė 9:45 – 10:15
 • Trečia pamoka 10:20 – 11:05
 • Ketvirta pamoka 11:25 – 12:10
 • Penkta pamoka 12:30 – 13:15
 • Šešta pamoka 13:25 – 14:10
 • Septinta pamoka 14:20 – 15:05
Skip to content