Koordinacinės tarybos prioritetas – paveikus savivaldžios asmenybės ugdymas.

Metiniai veiklos tikslai:

1. Ugdyti asmenybę, gebančią išsikelti mokymosi tikslus, planuoti mokymąsi, kurti savo mokymosi aplinką ir tinkamas mokymosi strategijas, įsivertinti savo pasiekimus ir pažangą.

2. Tobulinti nuotolinio mokymo(si) kokybę, siekti išnaudoti nuotolinio mokymo galimybes.

Koordinacinės tarybos posėdžių planas

Posėdžių temaLaikasAtsakingas
Dėl gimnazijos Koordinacinės tarybos posėdžių plano 2021 m.SausisA. Budrys
Dėl metodinių grupių pasitarimų plano 2021 m.SausisB. Kaveckienė, metodinių grupių pirmininkai
Dėl gimnazijos renginių plano 2021 m.SausisV. Grimalienė
Nuotolinio mokymo įtaka savivaldžiam mokymuisi (tyrimo analizė)KovasB. Kaveckienė
Prioritetų, kokius vadovėlius ir mokymo priemones pirksime 2021-2022 m. m. svarstymas ir aptarimasBalandisB. Kaveckienė, I. Norgėlienė, metodinių grupių pirmininkai
Dėl pasiūlymų 2021-2022 m. m. gimnazijos ugdymo planuiGegužėB. Kaveckienė, metodinių grupių pirmininkai
I klasių mokinių lietuvių kalbos, anglų kalbos ir matematikos žinių patikrinimų rezultatų analizėLapkritisB. Kaveckienė, metodinių grupių pirmininkai
Metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo analizė, įvertinimas ir įsivertinimas. Kvalifikacijos tobulinimo prioritetaiGruodisB. Kaveckienė, metodinių grupių pirmininkai
Metodinės veiklos gairės 2022 m.GruodisA. Budrys, B. Kaveckienė
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Trečia pamoka 9:50 – 10:35
 • Ketvirta pamoka 10:55 – 11:40
 • Penkta pamoka 12:00 – 12:45
 • Šešta pamoka 12:55 – 13:40
 • Septinta pamoka 13:50 – 14:35
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Klasės valandėlė 9:45 – 10:15
 • Trečia pamoka 10:20 – 11:05
 • Ketvirta pamoka 11:25 – 12:10
 • Penkta pamoka 12:30 – 13:15
 • Šešta pamoka 13:25 – 14:10
 • Septinta pamoka 14:20 – 15:05
Skip to content