Civilinės saugos funkcinės pratybos

Gruodžio 12 dieną mūsų gimnazijoje ir jos teritorijoje vyko valstybinio lygio funkcinės pratybos, kurių tema „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai gresiant ar įvykus teroristiniam išpuoliui viešojoje erdvėje“. Pratybas organizavo ir joms vadovavo Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Pratybų dalyviai – Policijos departamentas, Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“, Lietuvos policijos mokykla, Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Plungės rajono savivaldybė, Plungės „Saulės“ gimnazija, Greitosios medicinos pagalbos tarnyba (Klaipėdos filialo Plungės teritorinis skyrius) ir kitos suinteresuotos įstaigos.

Pratybų tikslas – įvertinti civilinės saugos sistemos subjektų veiksmus gresiant ar įvykus teroristiniam išpuoliui viešojoje erdvėje. Pratybų uždaviniai: įvertinti institucijų reagavimą gresiant teroristiniam išpuoliui ir įvykus teroristiniam išpuoliui; įvertinti institucijų pasirengimą mokymo įstaigos evakavimui; įvertinti sveikatos priežiūros įstaigų pajėgumus organizuojant asmenų, nukentėjusiųjų teroristinio išpuolio metu, sprogimo ir kitų sužeidimų, pirmosios pagalbos suteikimą. Visi pratybų dalyviai turėjo savo užduotis. Mūsų gimnazijos – organizuoti ir įvertinti informacijos sklaidą gresiant ar įvykus teroristiniam išpuoliui; organizuoti ir įvertinti savo veiksmus evakuacijos metu; vykdyti mokymo įstaigos evakuacijos plane ir kituose dokumentuose numatytus veiksmus.

Pratybų pasiruošimą koordinavo ir aptarti pratybų organizacinių detalių į gimnaziją keletą kartų buvo atvykę Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovai. Pratybų metu atlikti sužeistų moksleivių statistų vaidmenis buvo pasitelkta 10 mūsų gimnazistų, o suaugusių statistų vaidmenis atliko 2 mokytojai. Mokinių statistais mielai sutiko būti gimnazijos jaunieji šauliai. Po pratybų vykusiame aptarime jaunieji šauliai sulaukė didžiulių pagyrų iš Policijos departamento atstovų.

Šios pratybos mums buvo didžiulė patirtis ir galimybė įvertinti savo pasiruošimą, gresiant ar įvykus teroristiniam išpuoliui, bei išanalizavus pratybų rezultatus, padaryti išvadas ir atlikti korekcijas savo ekstremalių situacijų valdymo bei evakuacijos planuose.

Pasidalinkite įrašu

Share on facebook
Share on email
Share on telegram
Share on linkedin
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Trečia pamoka 9:50 – 10:35
 • Ketvirta pamoka 10:55 – 11:40
 • Penkta pamoka 12:00 – 12:45
 • Šešta pamoka 12:55 – 13:40
 • Septinta pamoka 13:50 – 14:35
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Klasės valandėlė 9:45 – 10:15
 • Trečia pamoka 10:20 – 11:05
 • Ketvirta pamoka 11:25 – 12:10
 • Penkta pamoka 12:30 – 13:15
 • Šešta pamoka 13:25 – 14:10
 • Septinta pamoka 14:20 – 15:05
Skip to content