„ Uždek žvakelę savo krašto partizanams“

Kai žemė pasipuošia įvairiaspalviais lapais, susimąstome ne tik apie šio nuostabaus metų laiko

džiaugsmus, bet ir prisimename apie artėjančią mirusiųjų pagerbimo dieną – Vėlines. Per Vėlines

kapinėse sušvinta žvakių liepsnelės. Senoliai tikėjo, kad ugnis simbolizuoja gyvųjų ir mirusiųjų

pasaulius, jų amžiną ryšį ir pritraukia vėles. Tačiau lapkričio1-ąją, kai kapai skęsta gėlių ir

žvakių jūroje gausu vietų, kur tamsu ir tuščia, nors ten atgulę mūsų tautos didvyriai.

Šiais metais Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga dešimtą kartą suburia visus norinčius

dalyvauti akcijoje „Uždek žvakelę savo krašto partizanams“, kurios metu lankomos gyvybę už

Lietuvos laisvę paaukojusiųjų žūties vietos, tvarkomi jų kapai, uždegamos pagarbos žvakelės.

Per Nepriklausomybės metus Plungės šaulių rūpesčiu, vadovaujant Plungės šaulių 2-osios

kuopos vadui Stanislovui Jundului bei didele jo iniciatyva pastatyta per šimtą atminimo ženklų:

paminklų ir kryžių, koplytstulpių, atidengta atminimo lentų partizanams. Todėl į šią akcija jau

eilę metų įsijungiame ir mes, plungiškiai tremtiniai, kartu su šauliais, jaunaisiais šauliais iš

Plungės „Saulės“ gimnazijos, jos direktoriaus Algimanto Budrio iniciatyva, istorijos

mokytoju Vaidotu Račkausku. Visos akcijos metu mums visada kelią rodo ir vadovauja

geriausiai tas vietas pažįstantis ir atminimo ženklų statytojas šaulys savanoris Stanislovas

Jundulas.

Šios akcijos metu aplankyta tik ketvirtadalis lankytinų vietų. Valstybinis paminklas, stovintis

miesto pakraštyje, kur tuo metu buvo suvežti daugiau nei šimto nužudytų, išniekintų partizanų

palaikai. Stalgėnuose – paminklinis akmuo, kuriame iškaltos 50-ties aplinkinių kaimų partizanų,

ryšininkų ir rėmėjų pavardės. Prie šio paminklinio akmens savo prisiminimais pasidalijo

Plungės „Saulės“ gimnazijos direktorius. Jis prisiminė kaip prieš keletą metų jam teko

dalyvauti šventinant šį paminklą. Jis akcentavo, kad vykęs partizaninis judėjimas Lietuvoje buvo

lietuvių tautos pasipriešinimas sovietinei okupacijai pokario laikotarpiu. Tai buvo pati sunkiausia

ir pati tragiškiausia kova mūsų istorijoje, o partizanų auka prasminga ir kilni. A. Budrys sakė, kad

jaučiasi laimingas gyvendamas laisvoje Lietuvoje. Taip pat galėdamas matyti laimingus vaikus,

anūkus, o už tai dėkingas Laisvės gynėjams. Kelionę tęsėme Babrungo seniūnijoje, Žvirblaičių

kaime, kur stovi paminklinis akmuo, skirtas Lietuvos generalinio štabo kapitonui Antanavičiui

Kazimierui–Taurui, jo broliui Antanavičiui Povilui Lietuvos kariuomenės aviacijos leitenantui,

Žemaičių apygardos vado pavaduotojui. Aplankėme Platelių sen. Plokštinės miške, Paukštakių

sen. Paburgės kaime esančius Žemaičių apygardos Alkos ir Šatrijos rinktinių partizanų žūties

vietas. Savo prisiminimais dalijosi ilgametis miškininkas iš Kulių Bronius Mažonas. Jo

nuomone, jei tik prakalbėtų medžiai, jie tikrai daug papasakotų apie partizanus. Miškas buvo

partizanų prieglobstis, gyvenimas, kova ir amžino poilsio vieta. Čia dėdamas pėda gali užlipti

ant partizanų palaikų. Niekas negali tiksliai pasakyti kiek jų paaukojo gyvybę šiuose miškuose.

Lankydami Laisvės kovotojų žūties ir Amžino poilsio vietas sugiedojome Lietuvos himną,

pasimeldėme, susikaupę klausėmės iš JAV atvykusios amerikietės Angelos Kiausas atliekamų

giesmių ir dainų, pritariant Rimgaudui Pranckevičiui savadarbėmis kanklėmis.

Neskaičiavome kiek atminimo vietų aplankėme, svarbu, kad kiekvienas mūsų uždegėme bent

vieną žvakelę Laisvės kovotojo atminimui.

Aniceta Grikšienė

Pasidalinkite įrašu

Share on facebook
Share on email
Share on telegram
Share on linkedin
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Trečia pamoka 9:50 – 10:35
 • Ketvirta pamoka 10:55 – 11:40
 • Penkta pamoka 12:00 – 12:45
 • Šešta pamoka 12:55 – 13:40
 • Septinta pamoka 13:50 – 14:35
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Klasės valandėlė 9:45 – 10:15
 • Trečia pamoka 10:20 – 11:05
 • Ketvirta pamoka 11:25 – 12:10
 • Penkta pamoka 12:30 – 13:15
 • Šešta pamoka 13:25 – 14:10
 • Septinta pamoka 14:20 – 15:05
Skip to content