Ugdymo proceso organizavimo saugos reikalavimai

I. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai

1. Ugdymo procesas gimnazijoje organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus.

2. Pamokos prasideda 2020 m. rugsėjo 2 d. 8.00 val. pagal pamokų tvarkaraščius nurodytuose kabinetuose.

3. Siekiant suvaldyti mokinių srautus organizuojant mokinių maitinimą, keičiamas pamokų ir pertraukų laikas.

4. Bendrose uždarose erdvėse (koridoriuose, foje, valgykloje, mokytojų kambaryje, bibliotekoje ir kt.) dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

5. Bendraudami su mokiniais, laikosi saugaus ne mažesnio nei 1 m. lauke ir 2 m. viduje atstumo. Jei saugaus atstumo laikytis nepavyksta, dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

6. Pabaigęs pamoką, mokytojas dezinfekuoja suolus, išvėdina klasę. Tik tada pakviečia mokinius į kabinetą.

7. Negali dalyvauti veiklose mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir gimnazijos darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz.: sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

II. Mokiniai

1. Į gimnaziją įeina ir iš jos išeina:

• I ir II klasių mokiniai pro mažąsias duris.

• III ir IV klasių mokiniai pro paradines duris.

2. Įeidami į gimnaziją dezinfekuoja rankas.

3. Bendrose uždarose erdvėse (koridoriuose, valgykloje, rūbinėje, bibliotekoje ar pan.) dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

4. Rekomenduojama ateiti į pamokas tvarkaraštyje numatytu laiku, vengti būriuotis bendrose uždarose erdvėse (koridoriuose, valgykloje, foje, bibliotekoje ir kt.).

5. Bendraudami su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais ir kitais mokiniais, laikosi saugaus ne mažesnio nei 1 m. lauke ir 2 m. viduje atstumo.

6. Laikosi asmens higienos reikalavimų (rankų higiena, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo).

7. Negali dalyvauti veiklose mokiniai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz.: sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

8. Esant geroms oro sąlygoms, mokiniams rekomenduojama pertraukų metu būti gimnazijos lauko poilsio zonose. Iš gimnazijos teritorijos pamokų ir pertraukų metu mokiniams išeiti griežtai draudžiama.

9. Pajutus sveikatos negalavimus, mokiniai pirmiausia kreipiasi į visuomenės sveikatos priežiūros specialistę, jei jos nėra, tada į klasės vadovę, soc.pedagogę, gimnazijos administraciją. Kviečiami tėvai/globėjai pasiimti iš gimnazijos mokinį.

III. Tėvai (globėjai, rūpintojai)

1. Atlydi mokinius tik iki gimnazijos.

2. Dalyvaudami klasės renginiuose, dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

3. Į susitikimus su mokytojais, klasių vadovais, švietimo pagalbos specialistais atvyksta iš anksto suderintu laiku ir dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

4. Susirgus mokiniui, tėvai privalo informuoti klasės vadovą.

5. Jei nustatoma Covid-19 liga, tėvai nedelsiant informuoja klasės vadovą, o pastarasis – direktorių.

6. Nuo rugsėjo 1 d. į gimnaziją pašaliniai asmenys nebus įleidžiami. Jei nėra galimybių išspręsti klausimų/problemų telefonu ar internetu, susitikimą reikia suderinti iš anksto.

7. Jeigu Jūs ar Jūsų šeimos nariai grįžote iš užsienio valstybių, kurios įtrauktos į Covid-19 paveiktų šalių sąrašą, 14 dienų izoliacija privaloma. Grįžus iš užsienio valstybės privaloma užpildyti specialią formą, kurią galima rasti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro tinklapyje (https://nvsc.lrv.lt/).

8. Tėvams, rekomenduojama pastoviai stebėti vaikų sveikatą ir jei pasireiškia peršalimo požymiai, arba kiti požymiai panašūs į Covid-19, vaiko neleisti į švietimo įstaigą bei rekomenduojama kreiptis į šeimos gydytoją ir laukti tolimesnių gydytojų nurodymų.

IV. Klasių vadovai

1. Supažindina mokinius ir tėvus (globėjus, rūpintojus) su Ugdymo proceso organizavimo saugos reikalavimais.

Direktorius

Pasidalinkite įrašu

Share on facebook
Share on email
Share on telegram
Share on linkedin
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Trečia pamoka 9:50 – 10:35
 • Ketvirta pamoka 10:55 – 11:40
 • Penkta pamoka 12:00 – 12:45
 • Šešta pamoka 12:55 – 13:40
 • Septinta pamoka 13:50 – 14:35
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Klasės valandėlė 9:45 – 10:15
 • Trečia pamoka 10:20 – 11:05
 • Ketvirta pamoka 11:25 – 12:10
 • Penkta pamoka 12:30 – 13:15
 • Šešta pamoka 13:25 – 14:10
 • Septinta pamoka 14:20 – 15:05
Skip to content