Svarbi informacija laikantiems egzaminus

Mieli kandidatai,

Atvykdami į brandos egzaminą:

 • būtinai turėkite galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą;
 • privalote dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), jei privalomą apsaugos priemonių dėvėjimą viešoje vietoje numato karantino režimą ir (ar) ekstremalią situaciją reglamentuojantys teisės aktai;
 • galite dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir (ar) vienkartines pirštines, net jeigu tokia pareiga teisės aktais nėra nustatyta;
 • vykdytojui nedraudžiama, suabejojus dėl kandidato tapatybės paprašyti, kad jis saugiu, ne mažiau kaip dviejų metrų atstumu trumpam nusiimtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;
 • galite turėti geriamojo vandens – asmeninio naudojimo stiklinaitę, buteliuką ar kt.

Į brandos egzaminą negalima vykti, jeigu:

 • pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
 • jei paskirta privaloma izoliacija ir nepasibaigęs izoliacijos laikotarpis.

Jeigu Jums pasireikš ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.):

 • egzamino metu – reikia nedelsiant iš jo pasišalinti ir kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų;
 • po egzamino – būtinai susisiekite su šeimos gydytoju.

Primename, kad:

 • privalu išlaikyti ne mažiau kaip dviejų metrų atstumą vienam nuo kito;
 • galite pasinaudoti teise atlikti profilaktinį tyrimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo arba pasiskiepyti;
 • abiturientams sudarytos sąlygos skiepytis prioriteto tvarka;
 • paisantys nustatytų reikalavimų, pasinaudojusieji teise profilaktiškai išsitirti ar skiepytis sudaro prielaidas
  užtikrinti savo, savo draugų ir mokytojų, dalyvaujančių egzamino vykdyme, saugumą.

Atkreipiame dėmesį:

 • jeigu prieš ar po egzamino susirgote COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba buvo nustatyta pareiga izoliuotis, būtinai apie tai informuokite mokyklos, kurioje mokotės, vadovą. Susirgus prieš egzaminą teisės aktų nustatyta tvarka Jums bus sudarytos sąlygos egzaminą laikyti pakartotinėje sesijoje arba nuo egzamino būsite atleisti;
 • jeigu brandos egzaminų pakartotinės sesijos metu susergate COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba NVSC paskiria įpareigojimus, kuriuos įgyvendinant nėra galimybių dalyvauti egzamine, pats arba artimieji turite apie tai pranešti mokyklos vadovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po dalyko brandos egzamino. Pagal mokyklos vadovui pateiktą prašymą ir Aprašo 29 punkte nurodytus dokumentus mokinys ir buvęs mokinys nuo pasirinktų ir nelaikytų brandos egzaminų atleidžiami;
 • jeigu pakartotinės sesijos metu Jums paskiriama prievolė izoliuotis, Jūs galite palikti izoliavimo vietą ir laikyti brandos egzaminą pakartotinėje sesijoje šiomis sąlygomis:
  1. Jei ne seniau nei 48 val. iki egzamino atliktas SARS-CoV-2 PGR tyrimas bei gautas neigiamas tyrimo rezultatas ir egzamino dieną asmuo neturi ūmiai viršutinių kvėpavimo takų infekcijai būdingų požymių;
  2. Prieš patenkant į brandos egzamino centrą atliekamas greitasis antigeno testas ir jo rezultatas yra neigiamas;
  3. Brandos egzamino centre privalu dėvėti respiratorių;
  4. Prieš patenkant į brandos egzamino centrą būtina dezinfekuoti rankas;
  5. Apie dalyvavimą egzamine privaloma informuoti NVSC ne vėliau kaip 48 val. iki egzamino pradžios,
   nurodant brandos egzamino centrą, kuriame vyks egzaminas.

Pasidalinkite įrašu

Share on facebook
Share on email
Share on telegram
Share on linkedin
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Trečia pamoka 9:50 – 10:35
 • Ketvirta pamoka 10:55 – 11:40
 • Penkta pamoka 12:00 – 12:45
 • Šešta pamoka 12:55 – 13:40
 • Septinta pamoka 13:50 – 14:35
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Klasės valandėlė 9:45 – 10:15
 • Trečia pamoka 10:20 – 11:05
 • Ketvirta pamoka 11:25 – 12:10
 • Penkta pamoka 12:30 – 13:15
 • Šešta pamoka 13:25 – 14:10
 • Septinta pamoka 14:20 – 15:05
Skip to content