„STEAM PAVASARIS“ „Saulės“ gimnazijoje

Mokslo ir meno žmonės visuomet būna apsupti paslapties (R. Openheimeris). Ir vieniems, ir kitiems labai svarbu suderinti tai, kas nauja, su jau žinomais dalykais, originalumą su paprastumu, kad chaosas taptų tvarka.

Tad balandžio 8 dieną  Plungės „Saulės“ gimnazijoje visus susirinkusius į respublikinį mokslinį  praktinių-kūrybinių veiklų konkursą „STEAM PAVASARIS“ grakščiais  čia čia čia žingsneliais pasveikino gimnazijos pramoginių šokių būrelio merginos, mokomos mokytojos Monikos Aniščenko, o gero starto palinkėjo šauni žavių vaikinų ir merginos muzikos grupė, vadovaujama muzikos mokytojo metodininko Virginijaus Valančiaus. Sveikinimo bei padrąsinimo žodį susirinkusiems tarė Plungės savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis ir Plungės „Saulės“ gimnazijos direktorius  Algimantas  Budrys.

Džiaugėmės sulaukę dalyvių iš visos Lietuvos! Atvyko 21 komanda, iš kurių net septynios iš trijų Lietuvos sostinių – Vilniaus, Kauno, Telšių, dvi iš Klaipėdos, Jonavos, Šiaulių, Kaišiadorių, net šešios iš Plungės:

Vilniaus VIMS-International Meridian School  komanda (ją atlydėjo buvusi plungiškė mokytoja Vilma Baužienė);

Kauno jėzuitų gimnazijos (mokytoja Rita Janavičienė) ir Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos  (mokytoja  Rasa  Lakickienė);

Telšių „Germanto“ progimnazijos (mokytoja Zita Mikutienė), Telšių „Džiugo“ gimnazijos (mokytojos Audronė  Kavalevskienė  ir  Dainora  Kurlienė), Telšių Žemaitės gimnazijos (mokytoja  Salomėja Gustienė), Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos ir Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos (mokytoja Daiva Matuzienė);

Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos (mokytoja  Laima  Zdanavičienė);

Klaipėdos licėjaus (mokytoja Sandra Stimburienė) ir Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos (mokytoja Ligita Varnelienė);

Jonavos Senamiesčio gimnazijos ir Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos (mokytoja Audronė Kuliešienė);

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos (mokytoja  Laima  Sabaliauskienė);

Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos (mokytoja Skaistutė  Zaniauskienė), Plungės rajono Liepijų mokyklos (mokytoja Marytė Margienė), Plungės Senamiesčio mokyklos (Daiva  Andruškaitė), Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos (mokytoja  Indra  Niedvarienė), Plungės „Babrungo“ progimnazijos  (mokytoja  Zitos Papievienė), Plungės „Saulės“ gimnazistai. 

„STEAM PAVASARIO“ konkurso organizatorių tikslas, kad mokiniai mokytųsi STEAM mokslus, ugdydamiesi bendrąsias ir dalykines kompetencijas bei lavindami savo kūrybiškumą. O svarbiausia, kad konkurso metu komandų  nariams būtų smagu susipažinti, bendradarbiauti atliekant užduotis ir, be abejo, pabendrauti.

Konkurso metu mokinių komandos, sudarytos iš keturių skirtingų mokyklų narių, atliko integruotas teorines ir praktines užduotis iš chemijos, biologijos, fizikos, matematikos, informacinių technologijų  ir geografijos. Mokytojai, gamindami kremą veidui kūrybinėse dirbtuvėse, kurias organizavo ir vedė Plungės „Saulės“ gimnazijos chemijos mokytoja ekspertė Sigita Žilinskienė, turėjo galimybę susipažinti su taikomosios chemijos elementais STEAM kontekste.  Atsikvėpę po konkursinių užduočių, mokiniai išklausė Plungės „Saulės“ gimnazijos abituriento Kristupo Stonkaus pranešimą „Ar realu pagaminti mokykloje palydovą?“ Mokytojams pranešimą apie Plungės „Saulės“ gimnazijos gamtinį-pažintinį tyrimų taką bei biotechnologijų laboratorijos galimybes organizuojant ugdymą pristatė gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė Dalia Daukšienė ir geografijos mokytoja ekspertė Ingrida Tamošauskienė.

Paskelbus rezultatus, įteikus padėkas ir prizus I, II, III vietų laimėtojams, išdalinus mokytojams konkurso darbo grupės paruoštus „STEAM PAVASARIO“ užduočių sąsiuvinius, visi dalyviai ir organizatoriai buvo pakviesti įamžinti šią akimirką bendra nuotrauka. Nors lauke pūtė žvarbus pavasarinis vėjas,  nuo gerų emocijų, klegesio, šiluma pulsuojančios atmosferos buvo jauku.

Už konkursinių užduočių rengimą, priežiūrą ir vertinimą labai dėkoju konkurso „Saulės“ gimnazijos komandos nariams: Aurelijai Lukočienei – chemijos mokytojai metodininkei, Daliai Daukšienei – biologijos mokytojai  metodininkei, Darjai  Gandzevič – biologijos mokytojai, Aloyzui  Lukavičiui – fizikos mokytojui metodininkui, Pauliui Razgaičiui – fizikos vyresniajam mokytojui, Virginijai Lukavičienei – matematikos mokytojai metodininkei, Daivai Vaškienei – matematikos vyresniajai mokytojai, Renatai Gudienei – matematikos vyresniajai mokytojai, Ilonai Stasytienei – matematikos vyresniajai mokytojai, Daivai Pupinikienei – informacinių technologijų mokytojai metodininkei, Egidijui Stasyčiui – informacinių technologijų mokytojui metodininkui, Sigitai Juzaitienei – geografijos (ekonomikos) mokytojai metodininkei, Ingridai Tamošauskienei – geografijos (ekonomikos) mokytojai ekspertei, Ritai Barniškienei – lietuvių kalbos ir etnokultūros mokytojai  metodininkei. Nuoširdų ačiū tariu gimnazijos kompiuterininkui Mindaugui Juzaičiui už technikos paruošimą konkursui, technologijų mokytojui metodininkui Viktorui Raibužiui ir jo vadovaujamų vaikinų komandai už gimnazijos ženkliukų svečiams gamybą bei renginio įgarsinimą, dailės vyresniajai mokytojai Ilmai Zaborskienei, technologijų mokytojai metodininkei Bronei Valužienei, fizinio ugdymo vyresniajai mokytojai Dovilei Pečiulienei, šokių mokytojai Monikai Aniščenko, muzikos mokytojui metodininkui Virginijui Valančiui, pavaduotojoms ugdymui Birutei Kaveckienei, Vitalijai Grimalienei, Neringai Sakalauskaitei, gimnazijos direktoriui Algimantui Budriui, aptarnaujančiam personalui bei šauniam būriui gimnazistų už pagalbą organizuojant šį konkursą ir įgyvendinant idėjas. Iš visos širdies  dėkoju konkurso rėmėjams – įmonei  „Drapanas“ ir Plungės Rotary klubui.

Ačiū, kad Jūs visi pasitikėjote manimi ir kartu įvykdėme šį projektą. Ne veltui John Quincy Adams yra pasakęs: „Ryžtas ir atkaklumas – tai stebuklingas talismanas, prieš kurį nublanksta visi sunkumai ir griūva visos užtvaros.“

Pagarbiai

Konkurso „STEAM PAVASARIS“ koordinatorė Sigita Žilinskienė

Pasidalinkite įrašu

Share on facebook
Share on email
Share on telegram
Share on linkedin
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Trečia pamoka 9:50 – 10:35
 • Ketvirta pamoka 10:55 – 11:40
 • Penkta pamoka 12:00 – 12:45
 • Šešta pamoka 12:55 – 13:40
 • Septinta pamoka 13:50 – 14:35
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Klasės valandėlė 9:45 – 10:15
 • Trečia pamoka 10:20 – 11:05
 • Ketvirta pamoka 11:25 – 12:10
 • Penkta pamoka 12:30 – 13:15
 • Šešta pamoka 13:25 – 14:10
 • Septinta pamoka 14:20 – 15:05
Skip to content