STEAM PAVASARIS’ 2023

PATVIRTINTA

Plungės ,,Saulės” gimnazijos direktorės įsakymu Nr. V-44

2023-02-21

RESPUBLIKINIO MOKSLINIO PRAKTINIŲ – KŪRYBINIŲ VEIKLŲ KONKURSO

 ,,STEAM PAVASARIS”  NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUORODOS

1. Šie nuostatai reglamentuoja respublikinio mokslinio praktinių – kūrybinių veiklų konkurso ,,STEAM PAVASARIS“, vyksiančio Plungės „Saulės“ gimnazijoje, tikslus, organizavimą, vykdymą ir apdovanojimo tvarką.

2. Konkursas organizuojamas Lietuvos progimnazijų 8 – ų, pagrindinių mokyklų 8 – 10 ir gimnazijų I – II klasių mokiniams, besidomintiems STEAM mokslais, siekiantiems žinių bei gebėjimų tobulinimo šioje srityje.

3. Konkursą organizuoja Plungės „Saulės“ gimnazijos  tiksliųjų, gamtos, socialinių, menų mokslų dalykų mokytojai ir partneriai – Telšių švietimo centras, Telšių STEAM atviros prieigos centras, Plungės rajono savivaldybė. Konkurso koordinatorė Sigita Žilinskienė – Plungės „Saulės“ gimnazijos chemijos mokytoja ekspertė.

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4. Konkurso tikslas – ugdyti  mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, lavinti mokinių  kūrybiškumą, mokantis STEAM mokslus.

5. Konkurso uždaviniai:

 • formuoti mokinių praktinius įgūdžius, mokant susieti teoriją su praktika;
 • plėtoti mokinių skaitmeninę kompetenciją, gamtamokslinę kompetenciją, atliekant tiriamuosius darbus;
 • skatinti mokinius taikyti žinias kasdieniniame gyvenime;
 • ugdyti mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus;
 • stiprinti STEAM dalykų mokytojų bendradarbiavimą;
 • ugdyti mokinių ekologinį sąmoningumą, loginį mąstymą.

III. DALYVIAI

6. Lietuvos progimnazijų 8 – ų, pagrindinių mokyklų 8 – 10 ir gimnazijų I – II klasių mokinių komandos, sudarytos:

 • progimnazijos komanda: keturi 8 – os klasės mokiniai;
 • pagrindinės mokyklos komanda: du 8 – os , vienas 9 – os ir vienas 10 – os klasių mokiniai;
 • gimnazijos komanda:- du I – os ir du II – os klasių mokiniai.

7. Individualiai užsiregistravę Plungės rajono 8 – 10 (I – II) klasių mokiniai.

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

8. Konkursas vyks 2023 m. balandžio 7 dieną Plungės „Saulės“ gimnazijoje (Birutės g. 31, Plungė). Konkurso pradžia 11:00 val., pabaiga – 16:00 val. Registracija nuo 10:30 val.

9. Plungės rajono 8 – 10 (I –II) klasių mokiniai, pageidaujantys dalyvauti individualiai, iki kovo 20 d. registruojasi internetinėje registravimo sistemoje adresu https://forms.gle/7MbCJeS3XRTxUxh99

10. Visų Lietuvos progimnazijų 8 – ų, pagrindinių mokyklų 8 – 10 ir gimnazijų I – II klasių komandas iki kovo 20 d. registruoja lydintis mokytojas (-ai) internetinėje registravimo sistemoje adresu https://forms.gle/9pQyfQgxpPLFgz8T6

11. Konkurso informacijos sklaidą vykdo Plungės „Saulės“ gimnazija, el. p. plusaugim@gmail.com, Informaciją teikia konkurso koordinatorė Sigita Žilinskienė, el. p. sigita.zilinskiene@gmail.com, tel. 8-610-62789.

V. KONKURSO EIGA

12. Konkurso klausimai, uždaviniai ir praktikos darbai ruošiami konkurso organizatorių, remiantis mokinių STEAM krypties kompetencijomis, gautomis tiksliųjų, gamtos, socialinių, menų mokslų dalykų pamokų metų.

13. Konkurso metu komandą sudaro įvairių mokyklų tos pačios klasės 4 mokiniai.

14. Konkursas vyks 2023 m. balandžio 7 dieną 11:00 val. Plungės „Saulės“ gimnazijoje, Birutės g. 31, Plungė.

VI.   VERTINIMAS

15. Komandų konkurso atliktas užduotis vertina Plungės „Saulės“ gimnazijos tiksliųjų, gamtos, socialinių, menų mokslų  mokytojų vertinimo komisija.

VII. BAIGIAMOSIOS NUORODOS

16. Visi konkurso dalyviai gaus padėkas. I, II, III vietos nugalėtojai bus apdovanoti diplomais ir organizatorių prizais.

17. Dalyvavusiems mokytojams bus išduodamos Telšių švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo pažymos.

18. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę konkurso darbus bei renginio nuotraukas, vaizdo medžiagą publikuoti ir naudoti žiniasklaidoje.

  KONKURSO ,,STEAM PAVASARIS“ PROGRAMA

Pasidalinkite įrašu

Share on facebook
Share on email
Share on telegram
Share on linkedin
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Trečia pamoka 9:50 – 10:35
 • Ketvirta pamoka 10:55 – 11:40
 • Penkta pamoka 12:00 – 12:45
 • Šešta pamoka 12:55 – 13:40
 • Septinta pamoka 13:50 – 14:35
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Klasės valandėlė 9:45 – 10:15
 • Trečia pamoka 10:20 – 11:05
 • Ketvirta pamoka 11:25 – 12:10
 • Penkta pamoka 12:30 – 13:15
 • Šešta pamoka 13:25 – 14:10
 • Septinta pamoka 14:20 – 15:05
Skip to content