Skelbiamas Plungės „Saulės“ gimnazijos fotografijų konkursas „SAULĖTAS ŽVILGSNIS“, skirtas gimnazijos 25-mečiui paminėti.

BENDROJI DALIS

1.1.Konkurso „Saulėtas žvilgsnis“ nuostatai apibrėžia konkurso tikslą, dalyvius ir organizavimo tvarką.

1.2. Konkurso organizatoriai: Plungės „Saulės“ gimnazijos fotografijos/dailės mokytojos ir administracija.

1.3. Konkurso tema „Saulėtas žvilgsnis“.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1.  Fotografijomis charakterizuoti mokyklos gyvenimą, mokinių kasdienybę bei aplinką.

2.2.  Atskleisti mokyklos unikalumą, išskirtinumą.

2.3. Sudaryti sąlygas atsiskleisti mokinių saviraiškai, kūrybiniams ir meniniams sugebėjimams, skatinti kūrybinį potencialą, originalumą, pasidalinti gerąja patirtimi.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

3.1. Fotografijų konkurse dalyvauja „Saulės“ gimnazijos 1 – 4 klasių mokiniai, jų tėvai / globėjai ir gimnazijos mokytojai.

3.2.Fotografijos siunčiamos į  gimnazijos bibliotekos el. paštą: sauleslobynas@gmail.com  nuo 2022 m. kovo 21 dienos iki 2022 birželio 10 dienos.

3.3.Atrinktų darbų autoriai dalyvauja konkurso finale, kuris vyks 2022 m. birželio 13 d.

IV. REIKALAVIMAI

4.1.Darbai turi atitikti šio konkurso tikslą ir uždavinius, temą, turi būti išbaigti, estetiški.

4.2. Visos nuotraukos turi būti originalios ir priklausyti jas pateikiančiam asmeniui. Nuotraukos iš interneto, pasiskolintos ar sukurtos iš keleto svetimų fotografijų nebus priimamos.

4.3. Visų siunčiamų darbų formatas – JPG (JPEG), fotografijų raiška ne mažesnė kaip 300 DPI, ilgosios kraštinės ilgis – ne mažesnis kaip 2000 pikselių. Atsižvelgiant į šiuos reikalavimus, nuotraukų dydis turėtų būti apie 1-3 MB.

4.4. Fotografijos turi būti puikios kokybės, negali būti apdorotos nuotraukų redagavimo programomis, be filtrų ar kitų spec. efektų. Jokie užrašai ant nuotraukų negalimi. Galimi tik fotografuojant gauti specialieji efektai.

4.5. Prie konkursinių fotografijos darbų (metrikoje) reikia nurodyti savo vardą, pavardę.

V. VERTINIMO KRITERIJAI 

5.1 Konkurso vertinimo komisija atsižvelgia į temos atitikimą, išraiškingumą, meninės raiškos priemonių valdymą, kūrybiškumą, originalumą, estetiškumą.

5.2 Neatitinkantys vertinimo kriterijų bei darbai su tinkamai neužpildyta metrika nebus vertinami.

5.3 Nuotraukos, neatitinkančios techninių reikalavimų (netinkama raiška, skaitmeniniai autorių logotipai, data ant atvaizdo), atsiųstos vėliau nurodyto termino ar neatitinkančios kitų konkurso sąlygų, nebus vertinamos.

VI. KONKURSO PRIZAI 

6.1.Visi konkurso darbų autoriai, patekę į finalą, bus apdovanoti organizatorių padėkos raštais, o nugalėtojui bus skiriamas prizas.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7.1.Visa informacija, susijusi su konkursu, bus skelbiama Plungės „Saulės“ gimnazijos svetainėje https://www.plungessaule.lt  ir Facebook paskyroje https://www.facebook.com/plunges.saules.gim

 7.2. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę konkurso darbus publikuoti neatlyginamai švietimo bei reklamos tikslais.

7.3. Papildoma informacija teikiama gimnazijos bibliotekoje ar el. paštu: sauleslobynas@gmail.com

Pasidalinkite įrašu

Share on facebook
Share on email
Share on telegram
Share on linkedin
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Trečia pamoka 9:50 – 10:35
 • Ketvirta pamoka 10:55 – 11:40
 • Penkta pamoka 12:00 – 12:45
 • Šešta pamoka 12:55 – 13:40
 • Septinta pamoka 13:50 – 14:35
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Klasės valandėlė 9:45 – 10:15
 • Trečia pamoka 10:20 – 11:05
 • Ketvirta pamoka 11:25 – 12:10
 • Penkta pamoka 12:30 – 13:15
 • Šešta pamoka 13:25 – 14:10
 • Septinta pamoka 14:20 – 15:05
Skip to content