Reikalingas mokytojas

INFORMACIJA APIE LAISVĄ FIZIKOS MOKYTOJO DARBO VIETĄ IR ATRANKĄ Į

ŠIAS PAREIGAS
PLUNGĖS „SAULĖS“ GIMNAZIJA

(Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Birutės g. 31, LT-90112, Plungė, tel.: (8 448) 71581, el.p.
plusaugim@gmail.com ; internetinė svetainė https://plungessaule.lt/ . Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191130264)

skelbia atranką fizikos mokytojo pareigoms užimti

 1. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis
  išsilavinimas).
 2. Darbo krūvis – 1 etatas. Darbo užmokesčio koeficientas priklausys nuo pedagoginio
  darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies
  koeficiento ribos – nuo 8,18 iki 10,45.
 3. Reikalavimai:
  3.1. ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas, fizikos mokytojo
  kvalifikacija;
  3.2. gebėjimas organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: planuoti ugdomąją veiklą, rengti
  individualias mokinių ugdymo(-si) programas;
  3.3. gebėjimas vertinti ir fiksuoti mokinių daromą individualią pažangą;
  3.4. būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos
  Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio
  raštingumo programoms;
  3.5. gebėjimas dirbti su nuotolinio mokymo aplinka (MOODLE, TEAMS ir kt.);
  3.6. gebėjimas savarankiškai planuoti, inicijuoti, derinti ir dalyvauti bendruose įstaigos
  renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;
  3.7. puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais bei jų tėvais;
  3.8. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.
 4. Privalumai:
  4.1. darbo patirtis vyresnėse klasėse;
  4.2. ne žemesnė kaip vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija;
  4.3. patirtis ruošiant mokinius olimpiadoms ir konkursams.
 5. Pretendentas privalo pateikti:
  5.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas 1);
  5.2. asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją, pedagoginio darbo stažą
  patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
  5.3. gyvenimo aprašymą;
  5.4. prentendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas, kitus darbo patirtį
  įrodančius dokumentus.
 6. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai, kurie atitiks
  atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje,
  bus informuojami asmeniškai.
 7. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai atrankos organizatoriui arba siųsti
  registruotu laišku adresu: Plungės „Saulės“ gimnazija, Birutės g. 31 LT-90112 Plungė bei
  elektroniniu paštu plusaugim@gmail.com . Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ar
  elektroniniu paštu, pateikiamos dokumentų kopijos. Dokumentų originalai pateikiami atrankos
  dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
 8. Dokumentai priimami nuo 2023 m. vasario 15 d. darbo dienomis nuo 9.00 – 12.00 val. Ir
  12.45 – 16.00 val. gimnazijos raštinėje adresu: Birutės g. 31, Plungė.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2023 m. kovo 31 d. 15.00 val.
Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Plungės „Saulės“ gimnazijos direktorė
Dalia Uščinienė, mob. 8 683 01467.

Pasidalinkite įrašu

Share on facebook
Share on email
Share on telegram
Share on linkedin
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Trečia pamoka 9:50 – 10:35
 • Ketvirta pamoka 10:55 – 11:40
 • Penkta pamoka 12:00 – 12:45
 • Šešta pamoka 12:55 – 13:40
 • Septinta pamoka 13:50 – 14:35
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Klasės valandėlė 9:45 – 10:15
 • Trečia pamoka 10:20 – 11:05
 • Ketvirta pamoka 11:25 – 12:10
 • Penkta pamoka 12:30 – 13:15
 • Šešta pamoka 13:25 – 14:10
 • Septinta pamoka 14:20 – 15:05
Skip to content