Plungės „Saulės“ gimnazijos mokymo nuotoliniu būdu taisyklės

 1. Mokytojai ir mokiniai prisijungia prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų. 
 2. Mokymo medžiaga gali būti popierinė (mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai), užduotis dalykų mokytojai pateikia skaitmeninėse aplinkose.
 3. Atsižvelgiant į poreikį ir galimybes mokytojai gali organizuoti vaizdo konferencijas konsultacijoms teikti, pamokoms organizuoti.
 4. Ugdymas organizuojamas nuo pirmadienio iki penktadienio pagal esamą pamokų tvarkaraštį. Pamokos pildomos elektroniniame dienyne TAMO vadovaujantis galiojančia mokyklos tvarka. Ugdymo turinys skelbiamas savaitei atsižvelgiant į ilgalaikius dalykų planus. 
 5. Pamokos metu mokytojas mokiniams pateikia reikalingą mokomąją medžiagą ar kitą informaciją, skiria mokymosi užduotis, konsultuoja mokinius, teikia pagalbą  ir paaiškinimus, nurodo užduočių atlikimo laiką, atsiskaitymo formas, numato vertinimą.
 6. Numatomi atsiskaitomieji darbai fiksuojami TAMO dienyne.
 7. Mokytojai susiplanuoja konsultacines valandas ir apie tai informuoja mokinius ir jų tėvus TAMO dienyne.
 8. Mokymosi pažanga ir įvertinimai fiksuojami elektroniniame dienyne TAMO.
 9. Socialiniame tinkle FACEBOOK yra sukurta uždara mokytojų grupė, skirta dalykinei, metodinei ir informacinei sklaidai.

Taisyklės nuotoliniu būdu suderintos

Su Plungės ,,Saulės“ gimnazijos koordinacine taryba

2020 metų  kovo 19 d.

Pasidalinkite įrašu

Share on facebook
Share on email
Share on telegram
Share on linkedin
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Trečia pamoka 9:50 – 10:35
 • Ketvirta pamoka 10:55 – 11:40
 • Penkta pamoka 12:00 – 12:45
 • Šešta pamoka 12:55 – 13:40
 • Septinta pamoka 13:50 – 14:35
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Klasės valandėlė 9:45 – 10:15
 • Trečia pamoka 10:20 – 11:05
 • Ketvirta pamoka 11:25 – 12:10
 • Penkta pamoka 12:30 – 13:15
 • Šešta pamoka 13:25 – 14:10
 • Septinta pamoka 14:20 – 15:05
Skip to content