Paminėjome Gedulo ir vilties dieną

Labai šiltas ir nuoširdus renginys birželio 14-osios rytą vyko Plungės geležinkelių stotyje – ,,Saulės‘‘ gimnazijos mokytojos Jolantos Mažuknės inicijuotos minkštosios integracijos jungtinės dalykinės pamokos, skirtos Gedulo ir vilties dienai paminėti. 1941 metų birželio 14-osios labai ankstų rytą iš Lietuvos dešimtys tūkstančių lietuvių buvo išvežti į Sibirą. Taip pat ir iš Plungės geležinkelių stoties plungiškiai bei aplinkinių kaimų gyventojai buvo prievarta vežami iš gimtųjų namų, į kuriuos dauguma nebegrįžo.  Didelis gimnazistų būrys klausėsi buvusių tremtinių prisiminimų, deklamavo posmus apie tremtį, apie be kaltės nuteistų ir ištremtų mūsų tautiečių likimą, skambėjo tremtinių dainos. Tokie renginiai yra būtini jaunajai kartai, kad jie galėtų ne iš istorijos vadovėlių, bet iš gyvų žmonių liudijimų sužinoti, kokia skaudi ir tragiška mūsų tautos istorija. Tik ją žinant ir suvokiant įmanoma išvengti baisumų pasikartojimo ir suprasti, kokios begalinės vertybės yra taika ir laisvė. Nuoširdų ačiū tariame tiems, kas suprato šio renginio svarbą ir prisidėjo prie jo: Plungės kunigui Alvydui Vaitkevičiui už paguodos ir padrąsinimo žodžius, buvusioms tremtinėms už šiltus, jautrius liudijimus, mokytojams, nusprendusiems su mokiniais atvykti ir dalyvauti renginyje (Jolantai Raišutienei, Rimai Česnauskienei, Ingai Klimaitei, Irenai Norgėlienei, Angelijai Vaičikauskienei, Viktorui Raibužiui) ir, be abejo, mokiniams (I f, II c, II d, II e, III A 3 gr. ir III A 6 gr.), kurie atidžiai ir pagarbiai klausėsi pasakojimų, uždegė žvakeles prie stilizuotos puokštės ir tikrai ugdėsi sąmoningumo, pilietiškumo ir bendruomeniškumo kompetencijas. Tą pačią dieną dalis mokinių dalyvavo akcijoje prie Laisvės paminklo, kur buvo skaitomos tremtinių pavardės.

Pasidalinkite įrašu

Share on facebook
Share on email
Share on telegram
Share on linkedin
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Trečia pamoka 9:50 – 10:35
 • Ketvirta pamoka 10:55 – 11:40
 • Penkta pamoka 12:00 – 12:45
 • Šešta pamoka 12:55 – 13:40
 • Septinta pamoka 13:50 – 14:35
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Klasės valandėlė 9:45 – 10:15
 • Trečia pamoka 10:20 – 11:05
 • Ketvirta pamoka 11:25 – 12:10
 • Penkta pamoka 12:30 – 13:15
 • Šešta pamoka 13:25 – 14:10
 • Septinta pamoka 14:20 – 15:05
Skip to content