„Interaktyvūs ugdymo metodai natūraliose aplinkose”

Š. m. spalio 10 d. Plungės Saulės gimnazijoje vyko seminaras „Interaktyvūs ugdymo metodai natūraliose aplinkose”.

Jame dalyvavo grupė Saulės gimnazijos ir Šiaulių Juventos progimnazijos mokytojų. Mokytojus pasveikino gimnazijos direktorius Algimantas Budrys .Geografijos ir ekonomikos mokytoja metodininkė Ingrida Tamošauskienė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Ramutė Damulienė skaitė pranešimą „Aktyvūs metodai natūraliose aplinkose Saulės gimnazijoje” . Mokytojai dalinosi patirtimi, analizavo projektais grįsto mokymosi metodų privalumus, galimybes juos pritaikyti ugdymo aplinkose.

Antroje seminaro dalyje, vykusioje Oginskių rūmų teritorijoje mokytojos R. Palepšaitienė, R. Vargalienė ir Z. Girčiuvienė pristatė pranešimus „Integruojamasis mokymas (-sis) natūraliose erdvėse”, – „Mokyklos aplinkos erdvės pamokoje”, -„Kunigaikščių Oginskių įtaka švietimui”. Mokytojai išbandė Erasmus+KA1 projekto „Projektinis mokymas(is) – įrankis sėkmingam visuminiam asmenybės ugdymui” metu pristatytus mokymo(si) metodus, panaudodami parko teritorijoje esančius interaktyvius informacijos šaltinius.

Interaktyvių metodų taikymas pamokose atveria naujų galimybių mokytojui ir mokiniui, padeda siekti daugelio ugdymo tikslų ir uždavinių, leidžia padidinti mokymosi efektyvumą. Tokius metodus derinant su natūraliomis aplinkomis labiau akcentuojamas ne mokymas, o mokymasis.

R. Palepšaitienė
Juventos progimnazijos biologijos ir chemijos mokytoja 

Pasidalinkite įrašu

Share on facebook
Share on email
Share on telegram
Share on linkedin
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Trečia pamoka 9:50 – 10:35
 • Ketvirta pamoka 10:55 – 11:40
 • Penkta pamoka 12:00 – 12:45
 • Šešta pamoka 12:55 – 13:40
 • Septinta pamoka 13:50 – 14:35
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Klasės valandėlė 9:45 – 10:15
 • Trečia pamoka 10:20 – 11:05
 • Ketvirta pamoka 11:25 – 12:10
 • Penkta pamoka 12:30 – 13:15
 • Šešta pamoka 13:25 – 14:10
 • Septinta pamoka 14:20 – 15:05
Skip to content