INFORMACIJA APIE LAISVĄ LIETUVIŲ KALBOS  IR LITERATŪROS MOKYTOJO  DARBO VIETĄ IR ATRANKĄ Į ŠIAS PAREIGAS

PLUNGĖS „SAULĖS” GIMNAZIJA

(Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Birutės g. 31, LT-90112, Plungė, tel. (8 448) 715 81, el. p. plusaugim@gmail.com; internetinė svetainė https://plungessaule.lt/  Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191130264)

skelbia atranką  lietuvių kalbos  ir literatūros mokytojo bei klasės vadovo pareigoms užimti

 1. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas)
 2. Darbo krūvis – 1 etatas.  Darbo užmokesčio koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 8,18 iki 10,45.
 3. Reikalavimai:
 4. ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas, lietuvių kalbos ir literatūros   mokytojo kvalifikacija;
 5. gebėjimas organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: planuoti ugdomąją veiklą, rengti individualias mokinių ugdymo (-si) programas;
 6. gebėjimas vertinti ir fiksuoti mokinių daromą individualią pažangą;
 7. būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;
 8. gebėjimas dirbti su nuotolinio mokymo aplinka (MOODLE, TEAMS ir kt.);
 9. gebėjimas savarankiškai planuoti, inicijuoti, derinti ir dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;
 10. puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais bei jų tėvais;
 11. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje;

4. Privalumai:

 • darbo patirtis vyresnėse klasėse;
 • ne žemesnė kaip vyr. mokytojo  kvalifikacinė kategorija;
 • patirtis ruošiant mokinius olimpiadoms ir konkursams.

5. Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas 1);
 • asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją, pedagoginio darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes ir įgūdžius.

6. Atrankos būdas – (pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis). Pretendentai, kurie atitiks atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, bus informuojami asmeniškai.

7. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai atrankos organizatoriui arba siųsti registruotu laišku adresu: Plungės „Saulės“ gimnazija, Birutės g. 31, LT-90112, Plungė. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos. Dokumentų orginalai pateikiami  atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami nuo 2022 m. birželio 28 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. gimnazijos raštinėje adresu: Birutės g. 31, Plungė LT-90112.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2022m. liepos 12 d. d. 15.00 val.

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Plungės „Saulės” gimnazijos direktorius Algimantas Budrys tel. Nr. 8 611 50713.

Gimnazijos direktorius                                                                                          Algimantas Budrys

                                                                                                                                            

Priedas 1

_______________________……………………………………………………….._______________________

(vardas, pavardė)

______________…………………………………………………………..______________

(adresas, telefonas)

Plungės „Saulės“ gimnazijos direktoriui

Algimantui Budriui

P R A Š Y M A S

DĖL LEIDIMO DALYVAUTI ATRANKOJE  LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

2022 m. ______________

     Plungė

                Prašau leisti dalyvauti atrankoje Plungės „Saulės“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros  mokytojo pareigoms užimti.

                PRIDEDAMA:

                1.

                2.

                3.

                4.

                5.

                6.

Leidžiu naudoti mano asmeninius duomenis.

                   ______________                    ________________________________________

                           (parašas)                                                                             (vardas, pavardė)

Pasidalinkite įrašu

Share on facebook
Share on email
Share on telegram
Share on linkedin
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Trečia pamoka 9:50 – 10:35
 • Ketvirta pamoka 10:55 – 11:40
 • Penkta pamoka 12:00 – 12:45
 • Šešta pamoka 12:55 – 13:40
 • Septinta pamoka 13:50 – 14:35
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Klasės valandėlė 9:45 – 10:15
 • Trečia pamoka 10:20 – 11:05
 • Ketvirta pamoka 11:25 – 12:10
 • Penkta pamoka 12:30 – 13:15
 • Šešta pamoka 13:25 – 14:10
 • Septinta pamoka 14:20 – 15:05
Skip to content