INFORMACIJA APIE LAISVĄ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJO DARBO VIETĄ IR ATRANKĄ Į ŠIAS PAREIGAS

PLUNGĖS „SAULĖS” GIMNAZIJA

(Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Birutės g. 31, LT-90112, Plungė, tel. (8 448) 715 81, el. p.
plusaugim@gmail.com; internetinė svetainė https://plungessaule.lt/ Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191130264)

skelbia atranką lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigoms užimti

 1. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis
  išsilavinimas)
 2. Darbo krūvis – 1 etatas. Darbo užmokesčio koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo
  stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies
  koeficiento ribos – nuo 8,18 iki 10,45.
 3. Reikalavimai:
   ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas, lietuvių kalbos ir literatūros
  mokytojo kvalifikacija;
   gebėjimas organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: planuoti ugdomąją veiklą, rengti
  individualias mokinių ugdymo (-si) programas;
   gebėjimas vertinti ir fiksuoti mokinių daromą individualią pažangą;
   būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos
  Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio
  raštingumo programoms;
   gebėjimas dirbti su nuotolinio mokymo aplinka (MOODLE, TEAMS ir kt.);
   gebėjimas savarankiškai planuoti, inicijuoti, derinti ir dalyvauti bendruose įstaigos
  renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;
   puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais bei jų tėvais;
   kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje;
 4. Privalumai:
   darbo patirtis vyresnėse klasėse;
   ne žemesnė kaip vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija;
   patirtis ruošiant mokinius olimpiadoms ir konkursams.
 5. Pretendentas privalo pateikti:
   prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas 1);

 asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją, pedagoginio darbo stažą
patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 gyvenimo aprašymą;
 savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes ir įgūdžius.

 1. Atrankos būdas – (pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis). Pretendentai, kurie atitiks
  atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų
  atrankoje, bus informuojami asmeniškai.
 2. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai atrankos organizatoriui arba siųsti
  registruotu laišku adresu: Plungės „Saulės“ gimnazija, Birutės g. 31, LT-90112, Plungė. Jeigu
  dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos. Dokumentų orginalai
  pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami nuo 2022 m. rugsėjo 7 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. gimnazijos
raštinėje adresu: Birutės g. 31, Plungė LT-90112.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2022m. rugsėjo 20 d. 15.00 val.

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Plungės „Saulės” gimnazijos direktorius
Algimantas Budrys tel. Nr. 8 611 50713.

Gimnazijos direktorius Algimantas Budrys

Priedas 1


___________………………………………………………………..___________

(vardas, pavardė)

__…………………………………………………………..__

(adresas, telefonas)

Plungės „Saulės“ gimnazijos direktoriui
Algimantui Budriui

P R A Š Y M A S

DĖL LEIDIMO DALYVAUTI ATRANKOJE LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS

MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI
2022 m. __
Plungė

Prašau leisti dalyvauti atrankoje Plungės „Saulės“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros
mokytojo pareigoms užimti.
PRIDEDAMA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leidžiu naudoti mano asmeninius duomenis.


(parašas) (vardas, pavardė)

Pasidalinkite įrašu

Share on facebook
Share on email
Share on telegram
Share on linkedin
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Trečia pamoka 9:50 – 10:35
 • Ketvirta pamoka 10:55 – 11:40
 • Penkta pamoka 12:00 – 12:45
 • Šešta pamoka 12:55 – 13:40
 • Septinta pamoka 13:50 – 14:35
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Klasės valandėlė 9:45 – 10:15
 • Trečia pamoka 10:20 – 11:05
 • Ketvirta pamoka 11:25 – 12:10
 • Penkta pamoka 12:30 – 13:15
 • Šešta pamoka 13:25 – 14:10
 • Septinta pamoka 14:20 – 15:05
Skip to content